De Vogel

sampleDe Vogel is de plek waar Kruipend moerasscherm (Apium repens) het eerst na lange tijd in ons land werd teruggevonden, in 1983.

Lees verder

Vogel-Zuid

sampleHet gebied, is in het Natuurgebiedsplan Zeeland (2001) begrensd als nieuwe natuur in het natuur- compensatieprogramma Westerschelde

Lees verder

De Putting

sampleDe Putting is een van de weinige echte oudlandgebieden die Zeeland nog kent. De Putting is een laaggelegen weidegebied

Lees verder

Natuur in de omgeving van Hengstdijk

Hengstdijk is een mooi en landelijk gelegen dorp. In de omgeving van Hengstdijk is er voor de natuurliefhebber een hoop te zien. Door de unieke ligging aan de Vogel zijn er veel watervogels waar te nemen en ook in de Putting komt de natuurliefhebber aan zijn trekken. Ook het gebied Vogel-Zuid is een fourage gebied voor vele vogels.

Op deze website worden de natuurgebieden beschreven en vindt u foto's van de planten, insekten, zoogdieren en vogels welke er voorkomen. De albums worden regelmatig aangevuld.