Nieuws

Bokkenorchis, juni 2022

Bij bij het kruispunt met de Vogelweg is een bokkenorchis aangetroffen. Dit is zeldzame orchidee.
Een paar dagen geleden zijn de eerste bloemen uitgekomen. Nu kun je alle verschillende bloeistadia van dichtbij zien. De enorm lange onderlip ligt voor de bloei helemaal opgerold klaar in de knop. Van dichtbij is het een mooie bloem! Hij dankt zijn naam aan de lucht die hij afgeeft maar tot nu toe ruikt hij nog heerlijk.
De beschermende paaltjes van het Waterschap Scheldestromen zijn effectief en zo kunnen we in Hengstdijk vanaf het fietspad genieten van een zeldzame orchidee!

Bokkenorchis

Vos, 15 juni 2018

Dat de vos overal in Zeeuws-Vlaanderen voorkomt is geen nieuws, maar je komt ze niet vaak tegen. De vos op de foto werd gespot in de Putting om 5 uur in de morgen.

Vos

Kuifeenden in het natuurgebied Vogel-Zuid, april 2018

In het natuurgebied Vogel-Zuid zijn enkele kuifeenden te gast. Zijn het passanten of komen ze om hier te broeden? Als we kijken naar hun woongebied vermoeden we dat het doortrekkers zijn.
Op Wiki lezen we: “De kuifeend is een duikeend en brengt het grootste gedeelte van de dag door op het water waarbij hij langdurig duikt op zoek naar voedsel (slakjes, algen, schelpdiertjes, waterplanten) en hij is daarbij niet kieskeurig. De sterke en vrij scherpgerande snavel, met een flinke verharde punt aan het eind, draagt bij aan de stroomlijn onder water maar maakt het bovendien gemakkelijker om snel voedsel te kunnen oppikken of afbijten.”

Klik op een kleine foto voor een grotere weergave.

de kuifeenden

Ooievaars in de Putting, april 2018

Op 3 april waren er in de Putting een twintigtal ooievaars aanwezig, waarschijnlijk op doorreis van uit het zuiden. De meeste Nederlandse ooievaars overwinteren in Zuid-Europa en West-Afrika. Ooievaars trekken overdag. Het zijn zwevers die afhankelijk zijn van thermiek. Ze kunnen zich bij daglicht oriënteren met behulp van elementen in het landschap. Ze volgen bijvoorbeeld de loop van een rivier. Het is van belang dat de rustplaatsen die ze aandoen voldoende voedsel bevatten. De ligging van deze plekken is medebepalend voor de route. De Putting was voor deze groep dus een van de plaatsen om te overnachten.

Klik op een kleine foto voor een grotere weergave.

de ooievaars

Een zeearend in de Putting, januari 2018

Al enkele dagen zit er een zeearend in de Putting. Meest gezien daar waar de Karnemelkstraat grenst aan het natuurgebied. Op internet lezen we: "De zeearend is een imposante, zeer grote roofvogel ('vliegende deur') van waterrijke gebieden. Leeft van vis, watervogels en ook van aas, vooral als er ijs ligt. Lange tijd een zeldzame wintergast, maar is toegenomen in aantal en broedt tegenwoordig ook in Nederland (vijf paar in 2014)."
Eind januari is de zeearend vertrokken naar het Groot Eiland. De grote drukte de afgelopen dagen is het bewijs van een speciale gebeurtenis. Een vogelaar uit Oostburg heeft uren op wacht gestaan om de zeearend goed te bekijken en te fotograferen. Van hem hebben we onderstaande foto's gekregen.

Klik op een kleine foto voor een grotere weergave.

de zeearend