Een gedeelte van de vogels welke je in de tuinen van Hengstdijk kunt zien. Nog niet alle vogelsoorten zijn opgenomen, omdat ze nog niet voor de camera zijn verschenen. Zo ontbreken b.v nog de mus, heggemus en de groen specht.

Tuinvogels